رها بها دا‌د تا وجدان جامعه بیدار شود

✍🏻 رضا خسروی – ایلامیان هفته گذشته بود که پزشک جمعیت امام علی ایلام یک تصویر از مشاهدات خود در یکی از روستاهای محروم و دورافتاده استان در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. کوتاه و دردناک؛ “رهای ۱۱ ساله به بهای ۱۵ میلیون به عقد مردی ۵۰ ساله درآمده، مردی متاهل که پدر ۷ فرزند است”. […]

✍🏻 رضا خسروی – ایلامیان

هفته گذشته بود که پزشک جمعیت امام علی ایلام یک تصویر از مشاهدات خود در یکی از روستاهای محروم و دورافتاده استان در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت. کوتاه و دردناک؛ “رهای ۱۱ ساله به بهای ۱۵ میلیون به عقد مردی ۵۰ ساله درآمده، مردی متاهل که پدر ۷ فرزند است”.

این خبر بسرعت همه جا پیچید و به بحث اول گروه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شد. بسیاری واکنش نشان دادند و نسبت به شیوع پدیده کودک همسری هشدار دادند.طبق آمار، از جمعیت ۵۸۰ هزار نفری استان ایلام ۹۴ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده اند!

آماری قابل تامل و نگران کننده و زنگ خطری برای جامعه!شب گذشته دادستان ایلام نیز به این موضوع ورود کرد و از مدیرکل بهزیستی خواست تا پیگیر این موضوع شود و امروز مدیرکل بهزیستی خبر داد که رها به بهزیستی تحویل داده شده و پدر و همسر دختر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

فعلا معلوم نیست آینده رها چه خواهد شد اما اگر رها از چنگ جبر و ناملایماتی کنونی رها شود آثار و صدمات این موضوع تا ابد برای وی باقی خواهد ماند، صدماتی که نه دادستان مقصر آن است نه مدیرکل بهزیستی و نه رها! مقصر قوانینی است که اجازه میدهد روح و روان و دخترانگی رها در خردسالی قربانی امیال بی رحمانه مردانی شود که هیچ درکی از زندگی ندارند.رها قربانی شد تا جامعه بیدار شود جامعه ای که صدای کودک همسری در آن به فراموشی سپرده شده بود.

صدایی از عمق وجود دخترانی که هرشب فشار روحی و روانی و جسمی روابطی را تجربه میکنند که نه به خواستشان بوده و نه به حقشان!

اکنون نوبت ورود مجلس به عنوان قانونگذار به این موضوع است ، موضوعی که برای زنان و دختران تنها به کودک همسری ختم نمیشود و مسائلی چون “حق حضانت فرزندان، حق چند همسری مردان، سهم نابرابر ارث” را نیز در برمیگرد.در پایان از اعضای جمعیت امام علی، همکاران رسانه‌ای، دادستان محترم، مدیرکل و کارکنان بهزیستی و تمام کسانی که پیگیر این موضوع بودند تشکر میکنم.

بیشتر بخوانید

شروع ماجرا…

پیگیری…

پیگیری…

. و باز هم پیگیری

پایان ماجرا….