رفع مشکلات مدارس بخش ماژین

اولیا و مربیان بخش ماژین در خصوص رفع مشکلات مدارس این بخش با هم پای کار آمدند. در کنار نوسازی تعدادی از مدارس بخش ماژین در سال های اخیر توسط خیرین و اداره کل نوسازی مدارس استان، تعدادی از اولیا هم پای کار آمدند. در بخش ماژین ۸۳۵ دانش آموز در ۱۸ آموزشگاه مشغول تحصیل […]

اولیا و مربیان بخش ماژین در خصوص رفع مشکلات مدارس این بخش با هم پای کار آمدند.

در کنار نوسازی تعدادی از مدارس بخش ماژین در سال های اخیر توسط خیرین و اداره کل نوسازی مدارس استان، تعدادی از اولیا هم پای کار آمدند.

در بخش ماژین ۸۳۵ دانش آموز در ۱۸ آموزشگاه مشغول تحصیل هستند.

اولیای دانش آموزان روستای گدارنمک هم به کمک هم و با هزینه شخصی اقدام به بتن محوطه مدرسه شهید کهزادوند گدارنمک نمودند.