رای من، رای به اخلاق

رعایت اخلاق انتخاباتی، ضامن سلامت و کیفیت انتخابات و تضمین‌کننده حق انتخاب آزاد مردم است. احترام به کاندیداهای مقابل، پرهیز از تخریب و تهمت، و ارائه برنامه‌های مبتنی بر واقعیت و منطق، از وظایف همه افراد در قبال جامعه است. 

✍️مریم چراغیان

انتخابات، تجلی اراده مردم و فرصتی برای گزینش فردی اصلح جهت اداره امور جامعه است. در این میان، اخلاق انتخاباتی نقشی اساسی در تضمین سلامت و کیفیت فرآیند انتخابات ایفا می‌کند.

 

احترام به کاندیداهای مقابل، پرهیز از تخریب و تهمت، و ارائه برنامه‌های مبتنی بر واقعیت و منطق، از ارکان اصلی اخلاق انتخاباتی هستند.

 

هر کاندیدایی که در انتخابات شرکت می‌کند، نماینده گروهی از مردم با دیدگاه‌ها و سلائق خاص است. لذا احترام به کاندیداها، به معنای احترام به عقائد و سلائق آحاد جامعه است.

 

تخریب و توهین به رقیبان، نه تنها منجر به جلب نظر مردم نمی‌شود، ‌بلکه فضای انتخابات را آلوده و از اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات می‌کاهد.

 

متأسفانه،شاهدیم این روزها برخی افراد در رقابت‌های انتخاباتی به جای ارائه برنامه و ایده، به تخریب و تهمت به رقیبان خود می‌پردازند. این عمل غیراخلاقی، نه تنها به نفع هیچ کس نیست، ‌بلکه به ضرر کل جامعه خواهد بود.

 

تهمت و تخریب، فضای انتخابات را ملتهب و جامعه را دوقطبی می‌کند.

 

انتخابات فرصتی برای تبادل ایده‌ها و برنامه‌هاست. کاندیداها باید با ارائه برنامه‌های واقع‌بینانه و منطقی، مردم را در انتخاب خود یاری کنند. وعده‌های دروغین و غیرقابل‌اجرا، نه تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند، ‌بلکه اعتماد عمومی را سلب خواهد کرد.

 

رسانه‌ها در ترویج اخلاق انتخاباتی نقشی اساسی دارند و باید با انعکاس عادلانه نظرات و دیدگاه‌های مختلف، از تخریب و تهمت جلوگیری و به روشنگری افکار عمومی بپردازند.

 

رعایت اخلاق انتخاباتی، ضامن سلامت و کیفیت انتخابات و تضمین‌کننده حق انتخاب آزاد مردم است. احترام به کاندیداهای مقابل، پرهیز از تخریب و تهمت، و ارائه برنامه‌های مبتنی بر واقعیت و منطق، از وظایف همه افراد در قبال جامعه است.