رایزنی برای بازگشت مصدومان سانحه شوملی عراق

وزیر کشور با اشاره به حادثه تصادف زائران در شوملی عراق گفت: درحال رایزنی برای بازگشت مصدومان سانحه شوملی عراق هستیم. وحیدی در مرز مهران اظهار داشت: تصادف یکدستگاه تریلر حامل مواد سوختی با اتوبوس حامل زائران در منطقه شوملی عراق باعث مصدوم شدن و فوت جمعی از زائران شده است. وی در ادامه افزود: […]

وزیر کشور با اشاره به حادثه تصادف زائران در شوملی عراق گفت: درحال رایزنی برای بازگشت مصدومان سانحه شوملی عراق هستیم.

وحیدی در مرز مهران اظهار داشت: تصادف یکدستگاه تریلر حامل مواد سوختی با اتوبوس حامل زائران در منطقه شوملی عراق باعث مصدوم شدن و فوت جمعی از زائران شده است.

وی در ادامه افزود: به علت شدت سوختگی، پیکر برخی از زائران قابل شناسایی نیست.

وزیر کشور یادآور شد: در حال رایزنی برای انتقال مصدومان و پیکر فوت شدگان هستیم.

انفجار در پمپ بنزین شوملی (استان بابل عراق) ۱۱ فوتی و ۳۰ مصدوم به جای گذاشته است.