راهکار های مهم و اثربخش در مبارزه با سرطان

۱ – سبزیجات و میوه جات نشسته ممنوع ۲ – خراشیدن کارت شارژ با ناخن ممنوع ۳ – خوردن دارو با آب سرد ممنوع ۴ – پاسخ به موبایل با گوش راست ممنوع ۵ – خوردن غذای گرم در ظروف یکبار مصرف ممنوع ۶ – پاسخ به موبایل در حالت low باتری ممنوع ۷ – […]

۱ – سبزیجات و میوه جات نشسته ممنوع
۲ – خراشیدن کارت شارژ با ناخن ممنوع
۳ – خوردن دارو با آب سرد ممنوع
۴ – پاسخ به موبایل با گوش راست ممنوع
۵ – خوردن غذای گرم در ظروف یکبار مصرف ممنوع
۶ – پاسخ به موبایل در حالت low باتری ممنوع
۷ – دیر خوابیدن دائمی ممنوع (بهترین وقت خواب ۱۰ شب تا ۴ صبح)
۸ – دراز کشیدن فوری پس از صرف غذا و دارو ممنوع
۹ – استشمام طولانی و ماندن رنگ بر روی پوست ممنوع
۱۰ – استشمام گرد و غبارات ساختمانی ممنوع
۱۱ – استعمال قلیان میوه ای ممنوع
۱۲ – ایستادن بیش از ۱۰ دقیقه در کنار دکل های برق و مخابراتی ممنوع
۱۳ – پاک کردن اثر ماژیک وایت بورد با دست ممنوع
۱۴ – خوردن چای داغ در لیوان پلاستیکی ممنوع
۱۵ – تنفس گرد و غبارات سیمان ممنوع
۱۶ – تنفس انواع دودها و سیگار ممنوع
۱۷ – نوشیدن آب سرد مابین غذا ممنوع
۱۸ – بی توجهی به تغییر رنگ خالهای پوستی ممنوع
۱۹ – مصرف روغن های چرب در غذا ممنوع