دیدار نماینده ایلام و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان با وزیر علوم

سارا فلاحی نماینده ایلام و بهروز ناصری رییس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام امروز با وزیر علوم تحقیقات و فن آوری دیدار کردند. در این دیدار، فلاحی با بر شمردن پتانسیل ها و مشکلات آموزش عالی و به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام خواستار توجه ویژه وزیر علوم به استان ایلام شد. بهروز ناصری نیز […]

سارا فلاحی نماینده ایلام و بهروز ناصری رییس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام امروز با وزیر علوم تحقیقات و فن آوری دیدار کردند.

در این دیدار، فلاحی با بر شمردن پتانسیل ها و مشکلات آموزش عالی و به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام خواستار توجه ویژه وزیر علوم به استان ایلام شد.

بهروز ناصری نیز خواستار توجه به دانشگاه آزاد اسلامی و به ویژه استان ایلام شد.

در این دیدار وزیر علوم نیز ضمن برشمردن رشادت های مردم استان ایلام دستوارت لازم جهت توجه بیشتر به آموزش عالی استان و به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی ایلام صادر کردند.