دومین خودکشی در ایلام در یک روز / آمار وحشتناک خودکشی و دگرکشی در سایه بی توجهی مسئولین استان

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان بهمن ماه سال گذشته بود که مردی در ایلام پس از قتل عام خانواده خود اقدام به خودکشی کرد! البته این تنها مورد از خودکشی و دگرکشی در کم جمعیت ترین استان ایران نبود! در این یکسال شاهد کلکسیونی از وقایع تلخ بوده ایم از قتل فرزند توسط پدر، قتل همسر […]

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان
بهمن ماه سال گذشته بود که مردی در ایلام پس از قتل عام خانواده خود اقدام به خودکشی کرد! البته این تنها مورد از خودکشی و دگرکشی در کم جمعیت ترین استان ایران نبود! در این یکسال شاهد کلکسیونی از وقایع تلخ بوده ایم از قتل فرزند توسط پدر، قتل همسر و خواهر و برادر، قتل داماد، قتل پدر توسط فرزند و انواع و اقسام خودکشی ها !

استانی که کم تر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای داده شاهد حجم عجیبی از این وقایع تلخ است!

در این خصوص مواردی قابل ذکر است! اینکه چگونه است که براحتی در این استان انواع اسلحه گرم پیدا میشود! اینکه قرص برنج چگونه براحتی در دسترس است!
یقینا وجود اسلحه و قرص برنج عامل خودکشی نیست! عوامل خودکشی در این استان بسیارند برای دانستن و پیشگیری از آنها نیازمند پژوهش و تحقیقیم!
مسئولین باید پاسخگو باشند بودجه های هنگفت پژوهشی استان در حوزه آسیب های اجتماعی به جیب چه کسانی رفته است و چه دستاوردی داشته است؟

بدتر از تمامی این موارد اینکه پست “مدیرکل اجتماعی استانداری ایلام” خالی است! استانی با این حجم از آسیب های اجتماعی، ماه هاست مدیرکل امور اجتماعی ندارد!

امروز دو مورد و در ده روز گذشته حدود پنج مورد خودکشی در این استان به ثبت رسیده است! آلام این استان از تریبون هیچ مدیر و مسئولی به گوش‌نمیرسد! هیچ مقامی دلسوزی به خرج نمیدهد ! این اتفاقات نیز به بهانه های واهی با عنوان “سواستفاده دشمنان” ، “سیاه نمایی” ، “فرار سرمایه گذاران” بایکوت میشوند و این موضوع سبب میشود هر روز در گوشه ای از این استان شاهد این اتفاقات تلخ باشیم!

امروز وقت مواخذه مسئولین است! باید پاسخ دهند در قبال این حوادث چه کرده اند! آیا مدیران ارشد استان در این خصوص حاضر به ارائه توضیح و یا حتی عذرخواهی هستند؟؟