نماینده ایلام:

دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای برای کاهش محرومیت ایلام دارد

ایلام- نماینده مردم ایلام گفت: دولت سیزدهم نگاه بسیار ویژه‌ای به استان برای رفع یا کاهش محرومیت‌های آن دارد.

به گزارش خبرنگار ایلامیان،

علی اکبر بسطامی روز پنجشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ایلام اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های اربعین به طور جدی در حال پیگیری و اجراست، اما نباید زیرساخت‌های دیگر شهرها مغفول بماند و تمام توجه‌های زیرساختی معطوف به اربعین نباشد.

وی افزود: در دولت سیزدهم تزریق اعتبارات ۱۴۰۱ بر اساس میزان محرومیت استان‌ها بسته شد در حالی که سنوات گذشته تخصیص اعتبارات طبق وسعت و میزان جمعیت استان‌ها بود و در دولت کار و کرامت توجه به ضریب محرومیت مناطق مبنای تخصیص اعتبارات است.

بسطامی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای افزایش بودجه‌های جاری و گلوبال دستگاه‌های متبوع خود با وزارتخانه‌های مربوطه چانه زنی کنند.

نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید برای محرومیت زدایی از نقاط دورافتاده ای چون هلیلان عدالت و قانون رعایت و از توان بنیادهایی چون برکت و مستضعفان برای توسعه و رشد این مناطق محروم استفاده شود.

وی از استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در کنار مناطق محروم و دورافتاده به نقاط حاشیه شهر ایلام نیز با توجه به عمق محرومیت و کمبود امکانات در این محلات نگاه ویژه شود و در صورت لزوم به بافت شهری و طرح تفصیلی شهر ایلام الحاق شوند.

وی یادآور شد: طبق رایزنی‌های انجام گرفته با شخص رییس جمهور و هیات وزیران، دولت سیزدهم باتوجه به اینکه ایلام در زمره اولین استان‌های سفر بود، نگاه بسیار ویژه ای به این استان برای رفع یا کاهش محرومیت‌های آن دارد.

در این نشست که به ریاست استاندار ایلام برگزار شد، دستگاه‌های دارای مصوبات سفر گزارش‌هایی از آخرین وضعیت مصوبه‌های سفر ریاست جمهوری ارائه دادند. هفته اول مهر سال گذشته رییس جمهور و هیات دولت به استان ایلام سفر کردند و بنا بر اعلام حسن بهرام در آینده نزدیک دور دوم سفر آیت الله رییسی به استان ایلام انجام می‌شود.