دمای هوای ایلام در تابستان گرمتر از نرمال است

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: دمای هوای مناطق مختلف استان در تابستان سال جاری بیش از حد نرمال پیش بینی می شود سیروس نادری زرنه اظهار کرد: بنا بر پیش بینی های فصلی برای استان ایلام اواسط خرداد تا پایان آن دما تقریباً در محدوده نرمال، دمای هوا در نیمه تیر تا نیمه شهریور حدود نیم […]

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: دمای هوای مناطق مختلف استان در تابستان سال جاری بیش از حد نرمال پیش بینی می شود

سیروس نادری زرنه اظهار کرد: بنا بر پیش بینی های فصلی برای استان ایلام اواسط خرداد تا پایان آن دما تقریباً در محدوده نرمال، دمای هوا در نیمه تیر تا نیمه شهریور حدود نیم تا یک درجه سانتیگراد بیشتر از نرمال، نیمه شهریور تا نیمه مهر یک تا ۲ درجه سانتیگراد بیش از نرمال و از نیمه مهر تا نیمه آبان نیم تا یک درجه سانتیگراد بیش از نرمال بلند مدت خواهد بود.

وی در مورد بارش ها هم افزود: بارش ها طی نیمه تیر تا نیمه مهرماه در محدوده نرمال برآورد می شود که البته در این مدت میانگین بارش های بلندمدت استان ناچیز است.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام یادآور شد: از نیمه مهر تا نیمه آبان بارش ها بیشتر از نرمال پیش بینی می شود و طبق پیش بینی ها بارش های پاییزه به موقع یا زودتر از موعد آغاز شود.

نادری زرنه ادامه داد: همچنین براساس پیش بینی های فصلی خردادماه پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد و سازمان هواشناسی کشور از منظر بارشی طی خردادماه بارش ها در حد تقریباً نرمال برآورد می شود.

وی اضافه کرد: طی سال زراعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ به صورت پهنه ای، تا تاریخ ۱۴ خردادماه سال جاری در استان ایلام ۳۹۵/۱ میلیمتر بارش ثبت شده است که نسبت به بلندمدت دوره آماری در مدت مشابه (۳۹۰ میلیمتر)، مقدار ۵/۱ میلیمتر افزایش بارش داشته ایم.

نادری زرنه افزود: این مقدار بارش در مقایسه با سال قبل تا این تاریخ که ۱۴۹ میلیمتر بارش بوده حدودا ۱۶۵/۲ درصد رشد داشته و بارش سال آبی کامل ۳۹۱/۴ میلیمتر بوده که ۱۰۰ درصد بارش سال آبی جاری تامین شده است.

صحت پیش بینی فصلی ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده و احتمال تغییرات الگویی جوی در آن وجود دارد.