دست زور شورای نگهبان بر خرخره ی اداره کار!!

سایه لطف و ارادت وافر مجموعه استانداری، به مامور سابق و مشاور حال حاضر آن دستگاه و با سواستفاده از بی کفایتی مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، قرار است ساختمان ارزشمند اداره کل کار، واقع در بر بلوار دانشجو، به بهانه ی واهی مولدسازی واگذار شود!

 

✍🏻پایگاه خبری ایلامیان

در سایه لطف و ارادت وافر مجموعه استانداری، به مامور سابق و مشاور حال حاضر آن دستگاه و با سواستفاده از بی کفایتی مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، قرار است ساختمان ارزشمند اداره کل کار، واقع در بر بلوار دانشجو، به بهانه ی واهی مولدسازی واگذار شود!

 

با یک سرچ ساده می توان فهمید معنی و مفهوم مولدسازی؛ واگذاری اموال مازاد دولت است و نه ملکی که به خاطر ارزش زیادش مورد توجه عزیزکرده های استانداریست و هم اکنون کارکنان بسیاری در آن مشغول به کارند.

 

آیا شورای نگهبانی که هر چند سال یکبار و با آغاز انتخابات، دارای مشتری می شود با دستگاه عریض و طویلی چون اداره کار که بصورت دائم و مکرر ارباب رجوع دارد، قابل قیاس است؟

 

مدیر کل اداره کار، که قرار است پای این قرارداد ننگین را امضا کند، ارزش یک ملک بن بست قدیمی و کوچک فاقد پارکینگ مناسب برای ارباب رجوع را چقدر دیده که تسلیم بستن این معاهده شده؟!

 

جناب مدیر کل، اگر پای زور و احیاناً انتخابات در میان نیست، چرا مصالح کارکنانت را به قیمت ناچیزی حراج میکنی؟

 

جناب مدیر کل، این میز و این پست و مقام، ماندنی نیست و چیزی که از شما بجز آمار اشتغال جنابتان به یادگار می ماند، همین معامله ی زشت و سخیفیست که به زور قرار است تسلیمش شوید.