در پاسخ به مظلوم نمایی آن به اصطلاح کشاورز

با سلام خدمت جناب آقای خسروی ؛ در خصوص مظلوم نمایی آن به اصطلاح کشاورز ؛ که در سال ۱۳۸۶ تسهیلاتی دریافت و طرحی احداث نموده است ؛ ای کاش قبل از درج مطلب از بانک مربوطه استعلامی می‌گرفتید و صحت و سقم مطلب را جویا می شدید.    

با سلام خدمت جناب آقای خسروی ؛ در خصوص مظلوم نمایی آن به اصطلاح کشاورز ؛ که در سال ۱۳۸۶ تسهیلاتی دریافت و طرحی احداث نموده است ؛ ای کاش قبل از درج مطلب از بانک مربوطه استعلامی می‌گرفتید و صحت و سقم مطلب را جویا می شدید.