درخشش کانون ایلام در بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی

جشنواره بین‌المللی قصه گویی با معرفی محمدرضا رستم پور در بخش پادکست پژوهشی، رویا هواس بیگی در بخش ملی از کانون ایلام به عنوان برگزیده و با تقدیر از نادیا حیدری در بخش پادکست کودک ونوجوان به پایان رسید . دو برگزیده و یک تقدیری از بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی به […]

جشنواره بین‌المللی قصه گویی با معرفی محمدرضا رستم پور در بخش پادکست پژوهشی، رویا هواس بیگی در بخش ملی از کانون ایلام به عنوان برگزیده و با تقدیر از نادیا حیدری در بخش پادکست کودک ونوجوان به پایان رسید .

دو برگزیده و یک تقدیری از بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی به کانون ایلام رسید.

محمدرضا رستم پور با پادکست (قصه های ایرانی) در بخش پادکست پژوهشی بزرگسالان و رویا هواس بیگی در بخش مردان و زنان ملی به عنوان برگزیده معرفی شدند.

هم‌چنین در بخش پادکست کودک ونوجوان از قصه ی نادیا حیدری تقدیر شد.