دخل نانوایی ها همچنان با خرجشان نمی خواند

رئیس اتحادیه نانوایی‌های ایلام گفت: میزان درآمد و هزینه نانوایی‌های استان فاصله چشمگیری دارد و این تفاوت فاحش باعث متضرر شدن واحد‌های نانوایی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، جعفر شیری با اشاره به افزایش اجاره بهای مغازه، حامل‌های انرژی، حقوق ماهیانه، بیمه کارگران و هزینه‌های جاری واحد نانوایی اظهار داشت: از مجموع ۲۳۱ واحد نانوایی دارای مجوز فعالیت در شهرستان ایلام ۲۱۶ واحد فعال هستند و مابقی نانوایی‌ها به علت تراز نبودن هزینه و درآمد تعطیل شده اند.

وی افزود: نانوایی‌های استان ایلام از سال ۹۷ تاکنون هیچ افزایشی نرخی نداشته اند و کماکان با همان نرخ مصوب قبلی در حال فعالیت هستند.

شیری با بیان اینکه هر روز به تعداد واحد‌های نانوایی که تقاضای تعطیلی دارند، افزوده می‌شود، یادآور شد: با توجه به درآمدزا نبودن واحد‌های نانوایی، نیرو‌های ماهر و کاربلد نانوایی‌ها جذب دیگر مشاغل می‌شوند.

رئیس اتحادیه نانوایی‌های ایلام خواستار حمایت جدی از نانوایی‌ها و افزایش نرخ واحد‌های نانوایی شد تا فاصله بین درآمد و هزینه نانوایی‌ها کاهش یاید.

۶۸۹ نانوایی در استان ۵۸۰ هزار نفری ایلام وجود دارد.