دانشگاه علوم پزشکی ایلام در مسیر سوءمدیریت / سلامت شهروندان در خطر است

    چند روزی است که زباله عفونی شهر برداشت نمی شود و سلامتی شهروندان و پاکبانان شهرداری را به مخاطره انداخته است.   جمع آوری زباله عفونی بیمارستانها، کلینیکها و مطب های سطح شهر بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی می باشد.   این روزها ضعف و سوءمدیریت در بخش های مختلف […]

 

 

چند روزی است که زباله عفونی شهر برداشت نمی شود و سلامتی شهروندان و پاکبانان شهرداری را به مخاطره انداخته است.

 

جمع آوری زباله عفونی بیمارستانها، کلینیکها و مطب های سطح شهر بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی می باشد.

 

این روزها ضعف و سوءمدیریت در بخش های مختلف علوم پزشکی ایلام مشهود است و این موضوع میتواند زنگ خطری برای سلامت هم استانی ها باشد