دادستان مرکز استان ایلام عوامل مرتبط را احضار کرد

به دنبال خودسوزی فرد روستایی مقابل بنیاد مسکن / دادستان مرکز استان ایلام عوامل مرتبط را احضار کرد در پی انتشار خبری مبنی بر خودسوزی یک فرد روستایی در مقابل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، بلافاصله دستور رسیدگی و احضار عوامل مرتبط با این موضوع […]

به دنبال خودسوزی فرد روستایی مقابل بنیاد مسکن / دادستان مرکز استان ایلام عوامل مرتبط را احضار کرد

در پی انتشار خبری مبنی بر خودسوزی یک فرد روستایی در مقابل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، بلافاصله دستور رسیدگی و احضار عوامل مرتبط با این موضوع را صادر کرد.

به دنبال این موضوع؛ «حسین علی رحمی» معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز ایلام و معاون حقوق عامه نیز با توجه به ماموریت صادره از سوی دادستان مرکز استان، ضمن حضور در بیمارستان و ملاقات با فرد مصدوم و شنیدن اظهارات نامبرده، در جریان آخرین روند درمانی ایشان قرار گرفت.

گفتنی است؛ فردا ساعت ۱۰ صبح با حضور دادستان مرکز استان، معاون حقوق عامه دادستان ایلام، مدیرکل بنیاد مسکن استان و سایر مسئولین مرتبط؛ جلسه ای در این خصوص برگزار و دستورات مقتضی صادر خواهد شد.