دادستان ایلام: کم کاری در زمینه پرداخت تسهیلات خٌرد ترک فعل محسوب می شود

دادستان ایلام با اشاره به لزوم توجه بانک های به پرداخت تسهیلات خُرد در استان، گفت: هرگونه کم کاری در زمینه پرداخت تسهیلات خرد ترک فعل محسوب می شود. عبدالوهاب بخشنده روز شنبه در جلسه کمیسیون بانک های این استان، اظهار کرد: مدیران بانک های استان در زمینه پرداخت تسهیلات نهایت همکاری را با مردم داشته […]

دادستان ایلام با اشاره به لزوم توجه بانک های به پرداخت تسهیلات خُرد در استان، گفت: هرگونه کم کاری در زمینه پرداخت تسهیلات خرد ترک فعل محسوب می شود.

عبدالوهاب بخشنده روز شنبه در جلسه کمیسیون بانک های این استان، اظهار کرد: مدیران بانک های استان در زمینه پرداخت تسهیلات نهایت همکاری را با مردم داشته باشند و هرگونه کم کاری در زمینه پرداخت تسهیلات ترک فعل محسوب می شود.

وی با اشاره به ورود دادستانی به مسئله پرداخت تسهیلات در استان، گفت: بانک ها در پرداخت تسهیلات خُرد به خصوص در زمینه ضمانت ها باید بخشنامه های بانک مرکزی مبنی بر اخذ یک ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان توجه کنند.

مدیرکل بازرسی استان ایلام نیز بیان کرد: پرداخت تسهیلات باید منجر به اشتغال در استان شود، بانک ها در پرداخت تسهیلات به مردم سلیقه ای عمل نکنند.

مالک روشنی تصریح کرد: ملاک کار همه مدیران جلب رضایت مردم باشد، مردم روزانه مراجعات زیادی به بانک ها برای امورات مختلف دارند، باید مدیران بانک ها نهایت همکاری و تعامل را با مردم داشته باشند.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی ایلام نیز گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در سال جاری به اختصاص یافته که باید توسط بانک ها جذب و پرداخت شود.

سعید رشنوادی بیان کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ سال گذشته شناور بود و همین مسئله باعث جذب یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان شد.