خواب خرگوشی مدیریت اجتماعی استانداری و سیلاب بحران در استان

بیش از یکسال از انتصاب مدیریت این دفتر در استان می گذرد و این در حالیست که حتی رسانه های خبری خود استانداری ایلام نیز، کوچکترین نام و یا حرکت مثبتی از این مدیریت را منعکس نکرده اند و جز یک برنامه حضور در سامد، هیچ اثری از این دفتر در هیچ پیام رسان و سایت خبری نیست، عملکرد نیز که بماند! 

✍🏻مریم چراغیان _ پایگاه خبری ایلامیان

 

نُقل  این روزهای مجالس و محافل ایلامیان ، مجموعه ای است از اخبار منفی مختلفی چون؛ دگرکشی، خودکشی و فرزندکشی.

 

وقتی در استانی با تعداد بیشماری نخبه، انتصابات بصورت فله ای و باری به هر جهت صورت می پذیرد ، باید هم انتظار داشت مدیریت مهمی به نام مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، به فردی با رزومه ی بی ربط تعلق بگیرد و این حوزه نیز، همچون دیگر انتصابات مهم کشوری، به امان خدا واگذار شود.

 

در استانی با این حجم از فجایع اجتماعی و اشتهار به خشونت، اعتیاد، خودکشی، دگرکشی و افسردگی های مزمن و گسترده، در بین صغیر و کبیر شهروندان، عقلانیتی اگر حاکم بود، بایستی مدیریت این مجموعه به فردی علمی و صاحب نظر اعطا می‌شد ، تا با بررسی‌های میدانی، پژوهشی و تحلیلی او، قدمی برای کاهش بحران و آسیب های این استان برداشته شود .

 

بیش از یکسال از انتصاب مدیریت این دفتر در استان می گذرد و این در حالیست که حتی رسانه های خبری خود استانداری ایلام نیز، کوچکترین نام و یا حرکت مثبتی از این مدیریت را منعکس نکرده اند و جز یک برنامه حضور در سامد، هیچ اثری از این دفتر در هیچ پیام رسان و سایت خبری نیست، عملکرد نیز که بماند!

 

معضلات این استان که در یادداشت های پیشین ایلامیان نیز به آنها اشاره شده است، یکی دو تا نبوده و از دولت قوی و مردمی انتظار می رفت، اقدامی ولو کوچک در راستای حل بحران های گسترده ی موجود انجام دهد، اما متاسفانه در سایه بی تدبیری ها و انتصابات ضعیف و غیر کارشناسی ، این استان، هر روز با بحران های بیشتری روبرو می شود که هر کس را به فکر فرو می برد و این سوال در اذهان عمومی متبادر می‌شود که نقش این دفتر در مدیریت بحران های اجتماعی موجود چیست؟

 

کدام پژوهش و تحلیل و فراخوان و نشست و هم اندیشی در راستای حل بحران های این استان مغموم اندیشیده شده؟ چه راه حلی عملی شده؟

کدام برنامه ی شاد و مُفرّح و یا آموزشی برای مردم برگزار شده؟

 

آنچه که می بینیم، یک مسئولیت عریض و طویل بنام مدیریت اجتماعی است، با حق مسئولیت و حکمی سنگین و رنگین برای تکمیل رزومه و احیاناً شگردی برای بالا بودن حقوق در بازنشستگی و آنچه که نمی بینیم، کوچکترین حرکتی است در راستای منافع مردم و بهبود اوضاع روانی و اجتماعی جامعه.

 

این صندلی های چرم و گَردانی که مدیران این دولت و هر دولت دیگری، بدان تکیه زده و می زنند، وامدار شهیدانی ست که برای آرامش روح و روان این مردم، از جان خود گذشته اند و اگر چیزی بنام مسئولیت پذیری و حس خدمت صادقانه به مردم هنوز در وجود مسئولان این استان زنده است،باید به حرمت خون همین شهیدان ، طرحی نوین برای پیشگیری از وقوع مشکلات پیش گفته در نظر گرفته و با میدان دادن به نیروهای دلسوز و متخصص، فضای دلگرم کننده ای برای مردم ایجادنمایند.