خشکسالی و حال ناخوش سد ایلام

کمبود منابع آبی بر اثر کاهش نزولات جوی و تغییر اقلیم از جمله عواملی هستند که این روز‌ها منابع آبی کشور و استان ایلام را تحت تاثر قرارداده است. تغییرات اقلیمی و جوی ، خشکسالی‌ها و کمبود بارش سه عامل مهم که دست به دست هم داده تا این روز‌ها کاهش حجم آب سد ایلام […]

کمبود منابع آبی بر اثر کاهش نزولات جوی و تغییر اقلیم از جمله عواملی هستند که این روز‌ها منابع آبی کشور و استان ایلام را تحت تاثر قرارداده است.

تغییرات اقلیمی و جوی ، خشکسالی‌ها و کمبود بارش سه عامل مهم که دست به دست هم داده تا این روز‌ها کاهش حجم آب سد ایلام را به دنبال داشته است.

میهن پرست کارشناس هواشناسی ایلام گفت: ایران وارد خشکسالی شده و تا چند سال آینده احتمال خشکسالی شدید وجود دارد و همین عامل ضرورت صرفه جویی در مصرف آب را دوچندان می‌کند دولت نیز برای کم مصرف‌ها مشوق  هایی را در نظر گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در خصوص این مشوق ها نیز بیان کرد: اگر مشترکین مصرف آن‌ها کمتر از ۵ متر مکعب باشد شامل کم مصرف شده و از آن‌ها آب بها گرفته نمی‌شود.