خشکسالی و حال ناخوش رودخانه سیمره

خشکسالی و برداشت بی رویه آب برای شالیزارها باعث خشک شدن بخشی از رودخانه سیمره شده است. سیمره بزرگترین رودخانه استان ایلام با طول ۲۳۰ متر که خشکسالی آن را با چالش بزرگی رو به رو کرده و موجب خشک شدن بخشی از آن شده است. پور احمد مدیر عامل آب منطقه ای استان ایلام […]

خشکسالی و برداشت بی رویه آب برای شالیزارها باعث خشک شدن بخشی از رودخانه سیمره شده است.

سیمره بزرگترین رودخانه استان ایلام با طول ۲۳۰ متر که خشکسالی آن را با چالش بزرگی رو به رو کرده و موجب خشک شدن بخشی از آن شده است.

پور احمد مدیر عامل آب منطقه ای استان ایلام گفت: خشکسالی‌های اخیر در چند سال گذشته و از طرفی برداشت بی رویه آب برای شالیزار‌های عرب رودبار باعث شده بخشی از آب رودخانه سیمره از تنگه برنجان تا چم شیر خشک شود.

تنگه برنجان و رودخانه سیمره بزرگترین شریان حیاتی شهرستان سیروان است که به علت خشکسالی و استفاده بی رویه از موتورهای پمپاژ آب خشک شده و باعث تلف شدن آبزیان و جانوران این رودخانه و از طرفی خشک شدن مزارع برنج شده است.

جدا از کاهش نزولات چند سال اخیر ،حجم گسترده کاشت برنج بویژه در حوزه لرستان باعث خشک شدن رودخانه سیمره شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سیروان بیان کرد: محصولات کم آب بر از جمله سورگم، ماش و گوام بذر آن به صورت رایگان در بین کشاورزان توزیع شده است.

مسئولان امور آب با اشاره به ممنوعیت کشت برنج نیز گفتند : کنترل ، تنظیم و توزیع آب بین مزارع سنتی، با سازمان جهاد کشاورزی است.

وضعیت آبی استان ایلام نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد و نسبت به بلند مدت ۴۶ درصد کاهش بارش داشته است.
استان ایلام دارای ۳۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.