حضور دو ایلامی در نهمین مرحله اردوی تیم ملی هاکی داخل سالن آقایان

آقایان ایوب منصورپور به عنوان مربی و صادق فتح اللهی به عنوان بازیکن به نهمین مرحله اردوی تیم ملی دعوت شدند. این دوره از اردو از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ در استان اصفهان برگزار می‌گردد ملی پوشان خود را برای نهمین قهرمانی آسیا در قاره کهن آماده می‌کنند

آقایان ایوب منصورپور به عنوان مربی و صادق فتح اللهی به عنوان بازیکن به نهمین مرحله اردوی تیم ملی دعوت شدند.

این دوره از اردو از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ در استان اصفهان برگزار می‌گردد

ملی پوشان خود را برای نهمین قهرمانی آسیا در قاره کهن آماده می‌کنند