حسن بهرام نیا استاندار ایلام شد

حسن بهرام نیا نماینده سابق نهاوند در مجلس شورای اسلامی بعنوان استاندار ایلام در جلسه امروز هیات دولت معرفی شد. بهرام نیا، دکتری برنامه ریزی جغرافیای شهری و سابقه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ایلام ،فرمانداری تویسرکان ، سرپرست مهندسی و ساختمان طرح سلمان شرکت نفت و…را در کارنامه کاری خود دارد.

حسن بهرام نیا نماینده سابق نهاوند در مجلس شورای اسلامی بعنوان استاندار ایلام در جلسه امروز هیات دولت معرفی شد.

بهرام نیا، دکتری برنامه ریزی جغرافیای شهری و سابقه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری ایلام ،فرمانداری تویسرکان ، سرپرست مهندسی و ساختمان طرح سلمان شرکت نفت و…را در کارنامه کاری خود دارد.