جوان بی معاش ، بازنشسته نجومی بگیر ؛ بساط نجومی بگیران بی تخصص را جمع کنید 

پذیرفتنی نیست جوان چواری از نداری یا اخراج از پتروشیمی، خودکشی کند و در مقابل فردی بازنشسته در کنار حقوق بازنشستگی، حقوق نجومی دیگری‌ از این مجتمع به جیب بزند.

 

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان

پتروشیمی ایلام ؛ اسم سنگین و شهر ویران! این مجتمع سنگ بنایش با حاشیه بنا نهاده شده! از جانمایی اشتباه تا پیمان ها و برون سپاری های پرحاشیه! از خلأ در اجرای قوانین و قراردادهای کارگری و کارفرمایی تا جذب بازنشستگان! اما آنچه چراغ امید را روشن نگه داشته است، درخشش نیروهای بومی مجتمع در کسب موفقیت های علمی و پیشرفت های چشم گیر این عزیزان بوده است!

 

طی سالیان اخیر در کنار موفقیت های چشم گیر فرزندان متخصص استان در این مجموعه، شاهد اخبار تعدیل، اخراج، تجمع، تنش و بسیاری مشکلات دیگر بوده ایم.

 

اما در کنار این همه جوان متخصص و پرانگیزه، شاهد حضور بازنشستگان بی تخصصی هستیم که با سابقه نظامی یا امنیتی بعنوان مشاور در این مجتمع حضور داشته و حقوق نجومی دریافت میکنند!

 

حقوقی که فلان بازنشسته بی تخصص در تخصصی ترین مجتمع ایلام دریافت میکند میتواند معاش چندین خانواده بیکار را تامین کند اما افسوس که چنین نیست! افسوس که فرصت از نخبگان جوان گرفته شده و پخمگان بازنشسته جولان میدهند!

 

حالا که قرار است وزیر نفت بابت حواشی پتروشیمی فراخوانده شود، بد نیست به وی تکلیف شود که بساط نجومی بگیران بی تخصص نیز‌ در این مجتمع جمع شود!

 

پذیرفتنی نیست جوان چواری از نداری یا اخراج از پتروشیمی، خودکشی کند و در مقابل فردی بازنشسته در کنار حقوق بازنشستگی، حقوق نجومی دیگری‌ از این مجتمع به جیب بزند.

 

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به احتمال تغییر در حراست این مجتمع انتظار است از نیروهای باتجربه، متخصص و کارشناس پتروشیمی ایلام، به جای افراد بازنشسته خارج از مجتمع استفاده شود !