جشن فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام برگزار شد.

به گزارش ایلامیان و به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام, جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه با حضور مهندس نوذری معاون سیاسی استانداری ایلام, دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر پیش بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه, دکتر محمدی رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان ایلام، […]


به گزارش ایلامیان و به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام, جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه با حضور مهندس نوذری معاون سیاسی استانداری ایلام, دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر پیش بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه, دکتر محمدی رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان ایلام، دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام و روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی استان ایلام برگزار شد.

 


در ابتدای این مراسم دکتر اسفندیار محمدی ضمن خیرمقدم به دکتر امید و مدعوین, با تاکید بر این که دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان بازوی مهارتی وزارت علوم عمل می کند گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی با تربیت نیروهای مهارتی در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی گام برداشته و فارغ التحصیلان این دانشگاه ها می توانند با مهارتی که کسب نموده اند به راحتی وارد بازار کار شوند.
در ادامه نوذری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام افزود: باتوجه به زیرساختها و ظرفیتی که استان ایلام در زمینه های مختلف از جمله راهپیمایی بزرگ اربعین دارد انتظار می رود جامعه دانشگاهی و دانشجویان علمی کاربردی به دلیل برخورداری از حرفه و مهارت بالا, با ارایه طرح ها و ایده های خود به دستگاه های مربوطه علاوه بر کسب درآمد به توسعه ی استان کمک کنند.


در ادامه دکتر محمدحسین امید با تقدیر از واحد استان ایلام گفت: فارغ التحصیلان دانشگاه های علمی کاربردی به دلیل برخورداری از مهارت بالا در زمینه های مختلف می توانند به عنوان کارآفرین وارد بازار کار شوند.
وی افزود: خوشبختانه دانشگاه علمی کاربردی برنامه های بسیار خوبی از جمله جشنواره حرکت و جشنواره رویش را در سطح ملی برگزار نموده که جشن فارغ التحصیلی شاه بیت این برنامه ها محسوب می شود.
دکتر امید با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های هر استان در ایجاد اشتغال و کارآفرینی توسط دانش آموختگان, اظهار داشت: خوشبختانه استان های مختلف کشور از فرهنگ و سنت های بسیار متنوعی برخوردار می باشند که استان ایلام هم به لحاظ بهره مندی از این فرهنگ ها جزو استان های غنی می باشد که جا دارد دانشجویان این دانشگاه با استفاده از این ظرفیت ها به ایجاد اشتغال بپردازند.
وی ادامه داد: باتوجه به هم مرز بودن استان ایلام با کشور عراق می توان با برنامه ریزی های درست و بجا و با ایجاد زیرساختهای مناسب نسبت به جذب دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی اقدام شود.

 


رییس دانشگاه علمی کاربردی به لزوم ایجاد انجمن های فارغ التحصیلان اشاره کرد و گفت: انتظار می رود دانشگاه های جامع علمی کاربردی واحدهای استان با ایجاد دفاتر انجمن های فارغ التحصیلان برای دانش آموختگان این امکان را فراهم آورند با هم اندیشی با سایر دانشجویان بتوانند با نیازسنجی جامعه به راه انداری کسب و کار اقدام نمایند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف این جشن این بوده که تمامی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در کنار یکدیگر جمع شوند و با استفاده از تجارب یکدیگر به ارتقای دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه های علمی, پژوهشی و فرهنگی کمک نمایند.
این مراسم با تجلیل از فارغ التحصیلان و قرایت سوگندنامه توسط ایشان به کار خود پایان داد.بط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام, جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه با حضور مهندس نوذری معاون سیاسی استانداری ایلام, دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر پیش بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه, دکتر محمدی رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد استان ایلام، دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام و روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی استان ایلام برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دکتر اسفندیار محمدی ضمن خیرمقدم به دکتر امید و مدعوین, با تاکید بر این که دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان بازوی مهارتی وزارت علوم عمل می کند گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی با تربیت نیروهای مهارتی در راستای ایجاد اشتغال و کارآفرینی گام برداشته و فارغ التحصیلان این دانشگاه ها می توانند با مهارتی که کسب نموده اند به راحتی وارد بازار کار شوند.

در ادامه نوذری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام افزود: باتوجه به زیرساختها و ظرفیتی که استان ایلام در زمینه های مختلف از جمله راهپیمایی بزرگ اربعین دارد انتظار می رود جامعه دانشگاهی و دانشجویان علمی کاربردی به دلیل برخورداری از حرفه و مهارت بالا, با ارایه طرح ها و ایده های خود به دستگاه های مربوطه علاوه بر کسب درآمد به توسعه ی استان کمک کنند.

در ادامه دکتر محمدحسین امید با تقدیر از واحد استان ایلام گفت: فارغ التحصیلان دانشگاه های علمی کاربردی به دلیل برخورداری از مهارت بالا در زمینه های مختلف می توانند به عنوان کارآفرین وارد بازار کار شوند.

وی افزود: خوشبختانه دانشگاه علمی کاربردی برنامه های بسیار خوبی از جمله جشنواره حرکت و جشنواره رویش را در سطح ملی برگزار نموده که جشن فارغ التحصیلی شاه بیت این برنامه ها محسوب می شود.

دکتر امید با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های هر استان در ایجاد اشتغال و کارآفرینی توسط دانش آموختگان, اظهار داشت: خوشبختانه استان های مختلف کشور از فرهنگ و سنت های بسیار متنوعی برخوردار می باشند که استان ایلام هم به لحاظ بهره مندی از این فرهنگ ها جزو استان های غنی می باشد که جا دارد دانشجویان این دانشگاه با استفاده از این ظرفیت ها به ایجاد اشتغال بپردازند.

وی ادامه داد: باتوجه به هم مرز بودن استان ایلام با کشور عراق می توان با برنامه ریزی های درست و بجا و با ایجاد زیرساختهای مناسب نسبت به جذب دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی اقدام شود.

رییس دانشگاه علمی کاربردی به لزوم ایجاد انجمن های فارغ التحصیلان اشاره کرد و گفت: انتظار می رود دانشگاه های جامع علمی کاربردی واحدهای استان با ایجاد دفاتر انجمن های فارغ التحصیلان برای دانش آموختگان این امکان را فراهم آورند با هم اندیشی با سایر دانشجویان بتوانند با نیازسنجی جامعه به راه انداری کسب و کار اقدام نمایند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این جشن این بوده که تمامی دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در کنار یکدیگر جمع شوند و با استفاده از تجارب یکدیگر به ارتقای دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه های علمی, پژوهشی و فرهنگی کمک نمایند.

این مراسم با تجلیل از فارغ التحصیلان و قرایت سوگندنامه توسط ایشان به کار خود پایان داد.