جانمایی پارک پروپیلن در بخش صالح آباد شهرستان مهران

استاندار ایلام گفت: هیچ مانعی برای واگذاری و اخذ مجوزات زمین برای ایجاد پارک پلی پرو پیلن وجود ندارد و این طرح طی دو هفته آینده کلنگ زنی می‌شود. حسن بهرام نیا در بازدید از محل پیشنهادی پارک پلی پروپیلن ایلام اظهار داشت: حداکثر ظرف سه سال این طرح به بهره برداری می‌رسد و برای […]

استاندار ایلام گفت: هیچ مانعی برای واگذاری و اخذ مجوزات زمین برای ایجاد پارک پلی پرو پیلن وجود ندارد و این طرح طی دو هفته آینده کلنگ زنی می‌شود.

حسن بهرام نیا در بازدید از محل پیشنهادی پارک پلی پروپیلن ایلام اظهار داشت: حداکثر ظرف سه سال این طرح به بهره برداری می‌رسد و برای ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.
وی افزود: هیچ مانعی برای واگذاری و اخذ مجوزات زمین برای پارک پلی پروپیلن وجود ندارد و در صورت کلنگ زنی ۹۲ کارخانه در این محل ایجاد می‌شود.
استاندار ایلام با بیان اینکه این طرح تحول عظیمی در اقتصاد استان ایجاد می‌کند، اضافه کرد: به دلیل وسیع بودن منطقه مشکلات آلایندگی بسیار کم‌تر از سایر مناطق است.
بهرام نیا تاکید کرد: در صورت کلنگ زنی ظرف ۶ ماه آینده در مرحله اول ۵۰۰ نفر بکار گیری می‌شوند.
وی یادآور شد: ۶۰ هکتار برای پارک پلی پروپیلن نیاز است.