ثبت الکترونیکی اعتراضات مودیان مالیاتی

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان ایلام گفت: مودیان مالیاتی اعتراضات خود را باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ثبت کنند. محسنی‌ مقدم با اشاره به رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی برای هوشمند سازی مالیاتی اظهار داشت: مودیان مالیاتی اعتراضات خود به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا […]

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان ایلام گفت: مودیان مالیاتی اعتراضات خود را باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ثبت کنند.

محسنی‌ مقدم با اشاره به رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی برای هوشمند سازی مالیاتی اظهار داشت: مودیان مالیاتی اعتراضات خود به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد را باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ثبت کنند تا بتوانند از امکان رسیدگی مجدد برخوردار شوند.
وی افزود: این اقدام به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری انجام گرفته است.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان ایلام اضافه کرد: اعتراضاتی که از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ثبت شده باشند از تاریخ ثبت اعتراض به مدت ۴۵ روز قابل رسیدگی مجدد هستند.
جزئیات نحوه اعتراض به برگ تشخیص/مطالبه/ استرداد مالیات بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سایت اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir بخش اعتراضات قابل دسترس است.