تکریم ارباب‌رجوع و آموزش تخصصی در سرلوحه کاری روسای نواحی ایلام قرار گیرد

سرپرست شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه شاخص‌های مهمی همچون تکریم ارباب رجوع و آموزش‌های تخصصی نیروها می‌بایست در دستور‌کار روسای نواحی در سطح شهرستانهای استان قرار گیرد، گفت: این شاخص‌ها باعث پیشرفت در انجام کار و رضایتمندی مردم در همه زمینه‌ها می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام؛ محمود […]

سرپرست شرکت گاز استان ایلام با اشاره به اینکه شاخص‌های مهمی همچون تکریم ارباب رجوع و آموزش‌های تخصصی نیروها می‌بایست در دستور‌کار روسای نواحی در سطح شهرستانهای استان قرار گیرد، گفت: این شاخص‌ها باعث پیشرفت در انجام کار و رضایتمندی مردم در همه زمینه‌ها می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایلام؛ محمود کشاورز در مراسم معارفه سرپرست بهره‌برداری شرکت و در جلسه با روسای ادارات گاز شهرستانهای استان با بیان اینکه می‌بایست مردمداری و تکریم ارباب‌رجوع و خدمت بی‌منت در راُس امورات کاری قرار گیرد تا شاهد افزایش رضایتمندی مردم در همه زمینه‌ها باشیم، افزود:‌ برای دستیابی به اهداف تحول‌اداری و تعالی‌سازمانی در زمینه رضایت ارباب‌رجوع باید این مهم جزء اصول اولیه کاری همکاران در اقصی نقاط استان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه تخصص و آموزش دو مولفه مهم برای دستیابی به اهداف می‌باشد، اظهار داشت: رعایت حقوق شهروندی و انجام به موقع خدمات درخواستی مشترکین و ارباب‌رجوع از اصول مهم شرکت گاز استان است و از همه همکاران درخواست می‌شود تا با سعه‌صدر و سرعت‌عمل و با رعایت قوانین و مقررات برای انجام درخواست‌های مردم و مراجعین اقدام کنند.
سرپرست شرکت گاز استان با بیان اینکه درخواست‌ها و شکایات متقاضیان و مشترکین موجب نمایان‌شدن فرصت‌های قابل بهبود شرکت می شود و این امر زمینه رفع موانع و بهبود مستمر خدمات‌رسانی را فراهم می سازد، تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررات ایمنی باعث کاهش حوادث می‌شود که باید همکاران به این موضوع مهم توجّه ویژه داشته باشند.
همچنین در این جلسه سر‌پرست مدیریت بهره‌برداری گاز استان ایلام با اشاره به اینکه همکاران نواحی بعنوان تلاشگران و زحمتکشان عرصه خدمت به مردم هستند، گفت: با برگزاری جلسات منظم ماهیانه با روسای نواحی و بازدید میدانی نسبت به رفع مشکلات و چالش‌های احتمالی در نواحی استان انجام می شود.
مجتبی بهادری افزود: خدمات‌رسانی در زمینه توزیع ایمن و پایدار گاز شهری بعنوان انرژی پاک و در دسترس با تکیه بر دانش و‌ تجربه همکاران، تداوم این امر خطیر را در برنامه‌ریزی منظم، آینده‌نگری، تعمیرات پیشگیرانه، مقاوم‌سازی شبکه و تاُسیسات، سایت‌ویزیت شیرآلات شبکه، بازدید برنامه‌ای از ایستگاههای تقلیل فشار و غیره ضروری است.
وی به نقش سایر واحدهای همکار اعم از بازرسی فنی، اندازه گیری و توزیع، HSE و سایر واحدهای پشتیبانی در امر گازرسانی پایدار و ایمن اشاره کرد و اظهار داشت: از روسای نواحی انتظار می‌رود که ارتباط تنگاتنگ و دوسویه با واحدهای مذکور داشته باشند.
سر‌پرست مدیریت بهره‌برداری گاز استان به تلاش واحد خدمات مهندسی در خصوص Gis ready کردن شبکه‌ها و تاُسیسات و پیشرفت در این زمینه اشاره و تصریح کرد: روسای نواحی می‌بایست سایر همکاران تحت امر خود را برای کار در این بستر آماده و آموزش‌های لازم را در دستور کار خود قرار دهند.