توسعه کشت گیاهان دارویی ظرفیتی مهم برای تولید و اشتغال

پایگاه خبری ایلامیان/رضا خسروی////کشاورز دره شهری سه هکتار از اراضی کشاورزی خود را در این شهرستان، به کشت گیاه دارویی به لیمو اختصاص داده است. خشکسالی ها‌ی پی درپی و کمبود منابع آبی باعث شده تا کشاورز دره شهری با تغییر الگوی کشت ، سه هکتار از اراضی خود را زیر کشت گیاه دارویی به […]

پایگاه خبری ایلامیان/رضا خسروی////کشاورز دره شهری سه هکتار از اراضی کشاورزی خود را در این شهرستان، به کشت گیاه دارویی به لیمو اختصاص داده است.

خشکسالی ها‌ی پی درپی و کمبود منابع آبی باعث شده تا کشاورز دره شهری با تغییر الگوی کشت ، سه هکتار از اراضی خود را زیر کشت گیاه دارویی به لیمو ببرد.

به گفته کشاورز دره شهری، از هر هکتار از اراضی خود حدود یک و نیم تن برگ گیاه به لیمو برداشت می‌کند و این گیاه دارویی را در کارگاه ‌های سنتی خود فرآوری می کند که علاوه برتامین نیاز داخل، به کشور‌های خارجی هم فرآورده به دست آمده را صادر می‌کند .

بهره مندی از اراضی حاصلخیز در شهرستان دره شهر فرصتی است تا علاوه بر جلوگیری از انقراض گونه‌های نادر گیاهی زمینه اشتغال بالغ بر ۱۰۰ نفر در مزارع کشت به لیمو در این شهرستان نیز فراهم شود.

به لیمو گیاهی دارویی و کم آب و با صرفه اقتصادی بالا است.

استان ایلام دارای ۳۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است.

شهرستان دره شهر در جنوب شرق حوزه جغرافیایی استان ایلام واقع شده است.