توزیع بیش از ۸۹ هزار تن انواع کود شیمیایی در ایلام

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع ۸۹ هزار و ۳۲۶ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلامیان، سیامک بیگی اظهار داشت: این تعداد کود شیمیایی شامل اوره، دی فسفات آمونیوم، فسفات ۱۳ درصد، سولفات پتاسیم گرانوله، سولفات پتاسیم پودری، سوپرفسفات تریپل، سولفات آمونیوم، کلرور پتاسیم پودری و کلرور پتاسیم گرانوله بوده است.