توزیع بیش از هزار قلم تجهیزات آموزشی و کارگاهی در ایلام

مدیر کل آموزش و پرورش ایلام با اشاره به تجهیز هنرستان های استان گفت: هزار و ۵۰۰ قلم تجهیزات آموزشی و کارگاهی بین هنرستان‌های استان توزیع شده است. درویشی اظهار داشت: با آغاز توزیع هزار و ۵۰۰ قلم تجهیزات آموزشی و کارگاهی بین هنرستان‌های مناطق مختلف استان، سیستم نوین آموزشی این هنرستان‌ها به روز می […]

مدیر کل آموزش و پرورش ایلام با اشاره به تجهیز هنرستان های استان گفت: هزار و ۵۰۰ قلم تجهیزات آموزشی و کارگاهی بین هنرستان‌های استان توزیع شده است.

درویشی اظهار داشت: با آغاز توزیع هزار و ۵۰۰ قلم تجهیزات آموزشی و کارگاهی بین هنرستان‌های مناطق مختلف استان، سیستم نوین آموزشی این هنرستان‌ها به روز می شود.

وی بیان کرد: ارزش ریالی این تجهیزات آموزشی و کارگاهی حدود یازده میلیارد تومان است.

درویشی مطرح کرد: تجهیزات خریداری شده در راستای تجهیزات هنرستانی ، در قسمت تاسیسات برای صنایع غذایی ،صنایع شیمیایی، کامپیوتر و و سایر مباحث مورد نیاز هنرستان های استان است.

مدیر کل آموزش و پرورش ایلام اضافه کرد: اقلام آموزشی کارگاهی از امروز بین ۷۵ هنرستان استان توزیع می شود.

درویشی یادآور شد: حدود شش هزار دانش آموز پسر و دختر از ابتدای سال تحصیلی در ۷۵ هنرستان در مناطق مختلف استان مشغول به تحصیل خواهند شد.