تلاش ، جدیت و تسلط استاندار ایلام در پیگیری اعتبارات کم نظیر است

. جلسات مستمر و فشرده امروز در سازمان برنامه و بودجه کشور نتایج بسیار خوبی برای توسعه استان به دنبال داشت. امروز در معیت استاندار پرکار و تلاشگر استان و همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، جلسات مختلفی با معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران مربوطه حوزه های مختلف سازمان […]

.

جلسات مستمر و فشرده امروز در سازمان برنامه و بودجه کشور نتایج بسیار خوبی برای توسعه استان به دنبال داشت.

امروز در معیت استاندار پرکار و تلاشگر استان و همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، جلسات مختلفی با معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران مربوطه حوزه های مختلف سازمان در زمینه جبران اعتبارات هرینه ای و افزایش اعتبارات عمرانی در بخش های مختلف برگزارشد .

که میتوان به اختصاص اعتبارات به پروژه های حوزه راه استان از جمله تونل کبیرکوه ، تونل قلاجه ، راه حمیل به کرمانشاه، ایلام به مهران ،همچنین پیگیری ویژه پرداخت نقدی ۳۵میلیارد بند ز تبصره ۵قانون بودجه ۹۶،پیگیری پرداخت اعتبارات زلزله، کمک به تکمیل پارک بلوط ، اختصاص اعتبار به مجتمع چند منڟوره فرهنگی ایلام ، پیگیری اعتبار برای دیوار کشی دانشگاه ایلام ، اختصاص ۱۵۰میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان آموزشی ایلام ،اشاره کرد.

 

همچنین پیگیری اعتبارات در سازمان برنامه و بودجه و خزانه کشور و همچنین وزارت کشور فردا نیز ادامه دارد .

معاون عمرانی استانداری با تاکید بر اثر بخشی پیگیری اعتبارات در این موقع از سال از همه مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست که از طریق وزارتخانه های مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت جدی پیگیری سهم استان از اعتبارات ردیف های ملی باشند .