تقاطع غیر همسطح ملکشاهی در حال تکمیل شدن

در بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام مطرح شد: تقاطع غیر همسطح ملکشاهی در حال تکمیل شدن با تکمیل تقاطع غیر هم سطح ملکشاهی در محور ایلام- بدره- دره شهر یکی از نقاط پرحادثه جاده ای استان ایلام حذف می شود عبدالله بهادری مدیرکل این دستگاه اجرایی در بازدید ازمراحل تکمیل تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی […]

در بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام مطرح شد:
تقاطع غیر همسطح ملکشاهی در حال تکمیل شدن با تکمیل تقاطع غیر هم سطح ملکشاهی در محور ایلام- بدره- دره شهر یکی از نقاط پرحادثه جاده ای استان ایلام حذف می شود

عبدالله بهادری مدیرکل این دستگاه اجرایی در بازدید ازمراحل تکمیل تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی گفت: تا اربعین سال جاری رمپ خروجی این تقاطع به سمت ملکشاهی- مهران تکمیل وزیربارترافیک خواهد رفت و تلاش خواهد شد تا سایر رمپ و لوپهای دیگر این تقاطع نیز تکمیل شود.

وی افزود: عمده کار اجرایی تقاطع غیر همسطح ملکشاهی از جمله احداث پل و خاکبرداری و خاکریزی و اجرای رمپها و لوپهای آن به طول ۳ کیلومترو همچنین احداث دیوارهای بتونی جهت جلوگیری از رانش ترانشه ها و … به انجام رسیده و پیمانکار در حال اجرای آخرین مراحل تکمیل این تقاطع است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به آغاز مراحل روسازی( بیس و آسفالت) رمپهای این طرح در روزهای آینده خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این طرح مهم یکی از نقاط پرحادثه جاده ای استان برای همیشه حذف می شود.