تغییرات در شرکت توزیع نیروی برق

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان طبق اطلاع منابع آگاه، قطار سردرگم تغییرات به شرکت برق رسیده و گویا یکی از نیروهای خوش شانس این مجموعه که اتفاقا رابطه خوبی با داماد یکی ‌از آقایان نماینده دارد هفته آینده معارفه خواهد شد! گویا این نیروی خوش شانس با شرکت های پیمانکاری تحت نظر و مدیریتش قراردادها و […]

✍🏻 پایگاه خبری ایلامیان
طبق اطلاع منابع آگاه، قطار سردرگم تغییرات به شرکت برق رسیده و گویا یکی از نیروهای خوش شانس این مجموعه که اتفاقا رابطه خوبی با داماد یکی ‌از آقایان نماینده دارد هفته آینده معارفه خواهد شد!

گویا این نیروی خوش شانس با شرکت های پیمانکاری تحت نظر و مدیریتش قراردادها و همکاری های مناسبی با مجموعه برق دارد.

این قطارِ از مسیر خارج شده را مگر ریزعلی خواجوی نجات دهد وگرنه سرنوشت استان با این انتصابات سیاه و نامبارک است!!