تصمیماتتان کرونا را شکست نداد ، مردم را شکست داد 

  ✍🏻رضا خسروی_ پایگاه خبری ایلامیان در حالی که همه منتظر بودند سال جدید سال خداحافظی با کرونا و تلاش برای واکسینه کردن مردم باشد اما همین ابتدای سال با قرمز شدن وضعیت، شیرینی سال نو به کام مردم تلخ شد. گویا مسئولین به جای نامه نگاری برای تهیه واکسن ، مدادرنگی به دست گرفته […]

 

✍🏻رضا خسروی_ پایگاه خبری ایلامیان

در حالی که همه منتظر بودند سال جدید سال خداحافظی با کرونا و تلاش برای واکسینه کردن مردم باشد اما همین ابتدای سال با قرمز شدن وضعیت، شیرینی سال نو به کام مردم تلخ شد. گویا مسئولین به جای نامه نگاری برای تهیه واکسن ، مدادرنگی به دست گرفته و شهرها و استان ها را قرمز و آبی میکنند!

 

عید امسال شرایط در استان ایلام در وضعیت نرمالی قرار داشت. مصوباتی نیز در راستای جلوگیری از حضور گردشگر و برپایی چادر وضع شد اما در سایه بی توجهی و در کنار ضعف در مدیریت و اجرای مصوبات، استان به یکباره تغییر رنگ داد تا بالاخره به قرمز رسید!

 

حالا تاوان قرمز‌ شدن استان که دستپخت ستاد کرونای استان و کشور است را مردم و خصوصا کسبه باید بدهند.

 

کسبه ای که در تحریم زیان میبینند، در سوءمدیریت زیان میبینند و حالا کوید نوزده هم برایشان قوز بالا قوز شده است! و متاسفانه دور از حمایت نهادهای متمکن حکومتی و دولتی زیر فشار حجم عظیمی از مشکلات نظیر چک، قسط، اجاره، مالیات و … له شده اند!

 

یک سال مردم با تمام مشکلات ریز و درشت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی‌ سر کردند. دور از کرونا در صف ابتدایی ترین نیازهایشان ایستادند و در شرایط مختلف از درآمد و کسب خود گذشتند و حالا پس از کشف واکسن کرونا انتظار دارند دولت برای واکسینه کردن و بازگشت به زندگی تلاش کند اما متاسفانه بازهم تاوان ضعف مدیریتی با مردم است!

 

همه میدانیم هفته ها کسبه فعالیت داشتند ، تمام امورات انجام میشد اما آمار به نرمال ترین حالت رسید. همینکه مصوبات شما به فاز عمل درآمد وضع بحرانی شد پس مردم را مقصر ندانید، کسب و کار را عامل ندانید، بلکه خود را مقصر بدانید!

 

امروز حکم تعطیلی کسب و کار در ایلام صادر شد. فردا هم حکم برخورد با متخلفان صادر میشود! فردا امور مالیاتی از مردم و کاسبان نمیگذرد! فردا بانک ها بابت مطالبات از مردم، زندگیشان را جهنم میکنند! فردا تلنبار مشکلات اقتصادی همه را ورشکست میکند آنوقت باید آقایان بر طبل شادانه بکوبند که به جای کرونا مردم را شکست داده اند!

 

https://www.instagram.com/p/CNVZrGpgdvU/?igshid=191uvj72gymsq