تشریح عملکرد شرکت مخابرات استان ایلام در سال ۱۳۹۶

▪️بیرامی مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات : ▪️خدمات نسل سوم به ٢۵ شهر استان ارائه شده است و ١۴ شهر نیز در سال ٩٧ به خدمات نسل چهارم تجهیز می گردند. ▪️٢۴٠ روستا در سال ٩۶ و تعداد ٢٢۶ روستا در سال ٩٧ به اینترنت پرسرعت تجهیز خواهند شد. ▪️استان ایلام در سرشماری اینترنتی […]

▪️بیرامی مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات :
▪️خدمات نسل سوم به ٢۵ شهر استان ارائه شده است و ١۴ شهر نیز در سال ٩٧ به خدمات نسل چهارم تجهیز می گردند.
▪️٢۴٠ روستا در سال ٩۶ و تعداد ٢٢۶ روستا در سال ٩٧ به اینترنت پرسرعت تجهیز خواهند شد.
▪️استان ایلام در سرشماری اینترنتی جز ۶ استان برتر قرار گرفته است.
▪️پنجاه درصد مکالمه بین المللی کشور در بازه زمانی ٢ هفته ای همایش اربعین، بدون نقص در استان ایلام انجام گرفته است.
حسن بیگی، مدیر کل ارتباطات و زیرساخت در نشست خبری مدیران ارتباطات استان:
▪️شرکت زیرساخت وظیفه تامین شبکه های ارتباطی به عهده دارد.
▪️دو پروژه مهم اقتصاد مقاومتی به ارزش ٣۵ میلیارد تومان در سال ١٣٩۶ انجام گرفته است.
▪️پروژه فیبر نوری با ٧۵%پیشرفت فیزیکی یکی از این پروژه ها می باشد؛ در مسیر ایلام بدره محدودیت داشتیم و در حال رفع مشکل هستیم.
▪️پروژه دوم تامین سیگنال های صدا و سیما بوده و با ١٣ ایستگاه و ارزش ١٣ میلیارد تومان و ١٠٠ درصد انجام شده است و سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و بهره بردار آن صدا و سیما و اداره ارتباطات و زیرساخت وظیفه نگهداری این خط سرویس را به عهده خواهد داشت.
▪️ظرفیت شبکه انتقال استان در سال ١٣٩۶ نسبت به سال ٩٣ چهار برابر شده است.
▪️در تمام زمینه ها حداقل رشد ٢ برابری داشته ایم.
▪️توسعه زیرساخت ها و افزایش ظرفیت شهرستان ها از مهمترین برنامه های سال ٩٧ خواهد بود.
▪️از تمام مردم استان ایلام تقاضا داریم که در نگهداری شبکه فیبر نوری ما را همراهی نمایند و از آسیب به این شبکه ها جلوگیری کنند.

▪️مدیرعامل شرکت مخابرات استان;

▪️در سه حوزه تلفن همراه و تلفن ثابت و اینترنت خانگی به مردم خدمت میدهیم.
▪️در حال حاضر ۶۴۸ هزار شماره تلفن همراه اول در استان ایلام فعالیت است.۲۵۰ سایت ۲g و ۲۱۰ سایت ۳g و ۴g در استان فعال هستندِ.
▪️ضریب نفوذ تلفن همراه سیمکارت های فعال امسال به ۱۱۱ درصد رسیده است.۸۱۲ کیلومتر جاده های اصلی و ۶۱۰ کیلومتر جاده های فرعی ما در استان تحت پوشش تلفن همراه هستند.۹۷ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات تلفن همراه هستند.
▪️در بحث دیتا امسال تعداد پورت ها به بالای ۴۸ هزار رسیده است.در حوزه توسعه پورت بسیار خوب عمل کرده است.