تشریح اقدامات پلیس در سال ۱۳۹۶

▪️مهمترین اولویت های سال ١٣٩۶، امنیت ارتقا اجتماعی بود و همه ارکان انتظامی مامور برای این مهم بود. ▪️٧۵ طرح اطلاعاتی و عملیاتی به ویژه در راستای مبارزه با سرقت، موادمخدر و ارازل اوباش داشتیم. ▪️در سال ٩۶، کاهش ١٧% در زمینه سرقت مسلحانه کاهش ۵١% سرقت به عنف، ١٣%احشام، ٧%سرقت موتورسیکلت، ۴%سرقت اتومبیل داشته […]

▪️مهمترین اولویت های سال ١٣٩۶، امنیت ارتقا اجتماعی بود و همه ارکان انتظامی مامور برای این مهم بود.

▪️٧۵ طرح اطلاعاتی و عملیاتی به ویژه در راستای مبارزه با سرقت، موادمخدر و ارازل اوباش داشتیم.

▪️در سال ٩۶،
کاهش ١٧% در زمینه سرقت مسلحانه
کاهش ۵١% سرقت به عنف، ١٣%احشام، ٧%سرقت موتورسیکلت، ۴%سرقت اتومبیل داشته ایم.

▪️در کنار این کاهش ها افزایش ٧ درصدی سرقت خرد داشته داشته ایم که ناشی از معضل بیکاری است.

▪️٣۴ مورد قتل در سال ٩۶ بررسی شده است و این آمار تا حدودی نگران کننده است و نیاز به همکاری تمام دستگاه ها در راستای فرهنگسازی می باشد.

▪️۵٠٢۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت که صدای ناهنجار داشته اند در استان متوقف شد و برخورد و اعمال قانون گردید.

▪️انهدام ٣٣ باند عمده تهیه و توزیع مواد مخدر و همچنین برخورد جدی با خرده فروشان مواد مخدر در قالب طرح های مختلف انتظامی…

▪️کشف بیش از ۵٠٠ کیلو گرم مواد مخدر و ٣٩٠٠٠ قرص روانگردان

▪️رسیدگی به ٢٩۵ پرونده و افزایش ١۴۵% تخلفات فضای مجازی، بیش از ٨٠٠ اقدام مجرمانه در کشور، توسط پلیس فتای استان ایلام شناسی و اقدام لازم انجام شده است.

▪️کشف تعداد زیادی سلاح غیرمجاز که نسبت به سالهای قبل خیلی بیشتر و قابل قیاس نیست.

▪️کشف ١۵٨ قطعه اشیا باستانی و عتیقه جات توسط پلیس استان

▪️کشف کالاهای قاچاق به ارزش ٨ میلیارد تومان در سال ١٣٩۶

▪️۵٩١٣٨ فقره پرونده قضایی تشکیل شده و ٢٩٣٠٠٠ برگه اوراق قضایی در سال ١٣٩۶ ابلاغ گردیده است و ۵٩٣١ اجرای حکم قضایی حاصل کار پلیس استان بوده است و تعداد ۶٩۵٠ پرونده در دوائر انتظامی منجر به صلح شده است.

▪️خدمات صدور ٢۵٠٠٠ جلد گذرنامه، خدمت به ۴ میلیون و ١٣٠ هزار زوار، انجام ٢۶٢٨ خدمات ترانزیت کالا از مرز مهران، ٧۵٠۵ شماره موتورسیکلت صادر شده، ٨٢۵۵ مورد رسیدگی به استعلام، ٩٧٢٠ مورد گواهینامه در سال ١٣٩۶ صادر شده است.

▪️سرعت رسیدگی به تماس ها و گزارش های مردمی به ١١٠ باید به کمتر از ١٠ دقیقه برسد.

▪️ناوگان خودروی انتظامی استان در طول ٢ سال گذشته و دوران فرماندهی اینجانب کاملا نوسازی شده است.

▪️تقویت دوربین های مسیر ایلام مهران به حدودا ٨٠ دوربین.

▪️١٩٣۶٨٠ مورد اعمال قانون در مورد رانندگان متخلف انجام گرفته است و ٢٢٣١ خودرو متخلف توقیف شده اند و افزایش ۵ % تلفات جاده ای باعث تاسف بوده و عوامل متعددی تاثیر گذار هستند.

▪️ ١٨٧۴١ تماس با دفتر نظارت همگانی و شماره ١٩٧ گرفته شده است.