تخصیص ۲۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای امهال تسهیلات ناشی از خشکسالی در ایلام

معاون اعتبارات بانک کشاورزی استان ایلام گفت:از این میزان سهم استان ایلام، ۲۰۳ میلیارد تومان در اختیار بانک کشاورزی قرار دارد. شیخ محمدی دیشب در ارتباط تلفنی با خبر ۲۳ سیما در خصوص سهم استان ایلام در بخشودگی ناشی از خسارت خشکسالی گفت:کل اعتبار مورد نیاز سیستم بانکی استان رقمی بالغ بر ۲۲۵ میلیارد تومان […]

معاون اعتبارات بانک کشاورزی استان ایلام گفت:از این میزان سهم استان ایلام، ۲۰۳ میلیارد تومان در اختیار بانک کشاورزی قرار دارد.

شیخ محمدی دیشب در ارتباط تلفنی با خبر ۲۳ سیما در خصوص سهم استان ایلام در بخشودگی ناشی از خسارت خشکسالی گفت:کل اعتبار مورد نیاز سیستم بانکی استان رقمی بالغ بر ۲۲۵ میلیارد تومان است که سهم بانک کشاورزی ۲۰۳ میلیارد تومان یعنی چیزی حدود ۹۰ درصد است.

وی افزود:مرحله اول اختصاص سهم خشکسالی به استان ایلام در اسفند سال گذشته، مبلغ ۶۵ میلیارد تومان بود که ۶۰ میلیارد آن به بانک کشاورزی اختصاص یافت و بدهی ۶۳۰ نفر از مشمولان بر اساس دستورالعمل بند خ امهال شد.

شیخ محمدی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد ۲۱هزار و نهصدوهفتادوپنج نفر مشمول در نوبت امهال هستند که برای امهال تسهیلات  مبلغی بالغ بر ۱۴۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

شیخ محمدی در خصوص مشمولین این دستورالعمل هم گفت:تمام بدهکارانی که در زیر بخش‌های دامداری و دامپروری، زراعت و باغات قرار دارند که سر رسید بدهی آن‌ها ۱۴۰۰ باشد مشمول این دستورالعمل هستند.

معاون اعتبارات بانک کشاورزی استان ایلام ادامه داد:شعب بانک کشاورزی آمادگی دارد تا در صورت مراجعه بدهکاران دستورالعمل مذکور را اجرایی کند.