تجویز نسخه کاغذی از اول دی ماه در ایلام غیرقانونی است

مدیر کل بیمه سلامت استان ایلام گفت: تجویز هرگونه نسخه غیر الکترونیک از اول دی ماه تخلف بوده و در حکم تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود و قابل پیگیری است. نورالدین رحیمی اظهار داشت: تجویز هرگونه نسخه غیر الکترونیک از اول دی ماه تخلف بوده و در حکم تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود […]

مدیر کل بیمه سلامت استان ایلام گفت: تجویز هرگونه نسخه غیر الکترونیک از اول دی ماه تخلف بوده و در حکم تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود و قابل پیگیری است.

نورالدین رحیمی اظهار داشت: تجویز هرگونه نسخه غیر الکترونیک از اول دی ماه تخلف بوده و در حکم تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود و قابل پیگیری است.

وی افزود: پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت، بر اساس قانون و برنامه ششم توسعه و بودجه سال۱۴۰۰، سازمان‌های بیمه‌گر ملزم به اجرای نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی هستند که این برنامه در استان ایلام به صورت صد در صدی اجرا شده است.

رحیمی اضافه کرد: تمامی موسسات اعم از دولتی، خصوصی و خیریه در استان ایلام ملزم به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک بوده و باید نسخه را به صورت الکترونیکی و فقط با ارائه کد ملی خدمات ارائه دهند.

بگفته مدیر کل بیمه سلامت استان ایلام موسسات و مراکز طرف قرار داد می‌توانند با استفاده از سامانه‌های الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر اقدام کرده و خدمات را ارایه دهند.

رحیمی عنوان کرد: بدیهی است، در صورت مراجعه بیماران به منظور دریافت خدمات، مراکز موظف هستند فقط با ارائه کد ملی خدمات درمانی ارائه کنند.

وی به برخی مزایای این طرح از جمله کاهش خطا‌های نسخه نویسی، مدیریت ونظارت بر تجویزها، مدیریت منابع مالی سازمان با خرید‌های راهبردی و در راس این طرح تکمیل و فعال شدن پرونده سلامت الکترونیک اشاره کرد.