تبلیغات انتخاباتی در ایلام: آشفته بازاری از بی هنری و پوپولیسم

هنوز که هنوز است دریچه تبلیغات، بر یک پاشنه می‌چرخد...

✍️مریم چراغیان

در فضای شهر که بچرخید و ستادهای انتخاباتی را دید بزنید ، موضوعی مهم ذهنتان را درگیر خواهد کرد.

اینکه چرا بعد از برگزاری این همه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، هنوز که هنوز است دریچه تبلیغات، بر یک پاشنه می‌چرخد؟

پوستر و بنرهای بی کیفیت و تهی از هرگونه هنر رنگ شناسی، ژست های تکراری کاندیداها، موزیک ها و آهنگ هایی که روی مخ شنونده رژه میروند، بی نظمی بصری که ناشی از بیگانگی کاندیداها و فعالان ستادی شان از فرهنگ و هنر است، ترقه بازی و تیراندازی خارج از عرف به بهانه ایجاد شادی و نشاط، سر دادن شعارهای مشابه که شخص کاندید در آن خود را مشکل گشا و ناجی ملت می داند، بی نظمی ترافیکی ناشی از نداشتن روحیه شهروندی و چندین و چند مورد دیگر که همگی آنها، حاکی از دست خالی عموم داوطلبان مجلس شورای اسلامی در استان ایلام است!

شایسته است این بزرگواران که خود را ناجی مردم می‌دانند کمی به ارائه برنامه های واقعی و کاربردی بپردازند و دست از کپی برداری از نسخه های شکست خورده ی قبلی بردارند.

ای کاش شورای محترم نگهبان در کنار بررسی سوابق جهت احراز صلاحیت داوطلبان مجلس، در پی اثبات توانایی مدیریتی و علمی آنان نیز باشد، تا مخاطبان فهیم بدین حد از ناآگاهی آنان، شگفت زده نشوند.

شخصیت های تک بُعدی که نه شناختی از وضعیت فعلی کشور دارند و نه چالش های پیش روی ایران را می‌دانند!

عزیزانی که صرفاً با تکیه بر پایگاه ایلی و قبیله ای پا به عرصه انتخابات نهاده و با استفاده از روش های ماکیاولیستی در صدد تصاحب کرسی پارلمان تضعیف شده کشور هستند…

ای کاش روزی شاهد انتخاباتی باشیم که در آن، کاندیداها به جای وعده های پوچ و توخالی، به مردم شفافیت و صداقت هدیه دهند.

باشد که روزی این آرزو، به حقیقت بپیوندد.