تبدیل دفترچه درمانی به کارت الکترونیکی نیازمند زیرساخت است

به گزارش ایلامیان سهیلا ملکشاهی با بیان اینکه تبدیل دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی به کارت های الکترونیک کار سخت و پیچیده ای نیست، اظهارداشت: در حال حاضر در کلینیک های سازمان و بیمارستان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان تنها با ارائه کد ملی خدمات درمانی دریافت می کنند و بیشتر خدمات الکترونیک شده است. وی با […]

به گزارش ایلامیان سهیلا ملکشاهی با بیان اینکه تبدیل دفترچه های درمانی تأمین اجتماعی به کارت های الکترونیک کار سخت و پیچیده ای نیست، اظهارداشت: در حال حاضر در کلینیک های سازمان و بیمارستان تأمین اجتماعی، بیمه شدگان تنها با ارائه کد ملی خدمات درمانی دریافت می کنند و بیشتر خدمات الکترونیک شده است.

وی با اشاره به اینکه گسترش این مهم در کل کشور و بیمارستان های تحت نظر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، مستلزم ایجاد بستر الکترونیک است، افزود: در شهر تهران در مطب های برخی پزشکان، به محض ویزیت بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی، سهم پزشکان به حساب آنان واریز می شود که به نوعی تشویقی برای همه پزشکان به استفاده از بستر الکترونیک و همکاری با سازمان تأمین اجتماعی تلقی می شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان ایلام به آمادگی این سازمان برای استفاده از بستر الکترونیک در ارائه خدمات به بیمه شدگان اشاره کرد و بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی بایستی برای مراکز درمانی و مطب های پزشکان، زیرساخت های لازم برای استفاده از کارت های الکترونیک درمانی به جای دفترچه های درمانی را فراهم کند.