تبدیل بلوار خرمرودی جدید، به محل دپوی زباله و نخاله

منطقه ی بلوار خرمرودی جدید (فرهنگیان فاز ۲) که چندین سال است مسکونی شده،اما همچنان دارای کوچه ها و خیابان خاکیست که محل جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی شده است.

منطقه ی بلوار خرمرودی جدید (فرهنگیان فاز ۲) که چندین سال است مسکونی شده،اما همچنان دارای کوچه ها و خیابان خاکیست که محل جمع آوری زباله و نخاله های ساختمانی شده است.

ساکنان محل، چندین بار به شهرداری و شورای شهر مراجعه کرده اند اما نتیجه ی لازم را دریافت نکرده‌اند.

باتوجه به اینکه این محدوده بین دو بلوار اصلی خرمرودی بوده و عبورومرور در این محدوده زیاد است، جمع شدن زباله در این محل باعث ایجاد نمای ظاهری بد و همچنین بوجود آمدن بیماری برای ساکنین و تجمع حیوانات و حشرات در این منطقه شده است.

مقتضی است مسئولین مربوطه جهت ایجاد رضایتمندی همشهریان و ساکنین این محدوده،دستورات لازم جهت آسفالت کردن و ایجاد امتداد بلوار خرمرودی اقدامات لازم را بعمل آورند.

لازم به ذکر است هزینه های مربوط به جدول کشی ،آسفالت ،فاضلاب و سایر موارد قبلاً از تمام مالکین نیز اخذ شده است.