تا ساعت ۱۲ شب ۲۵ شهریور بوسیله ۱۱۵۰ دستگاه اتوبوس، انتقال زائرین از پایانه برکت به سایر نقاط کشور انجام گرفت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام : تا ساعت ۱۲ شب ۲۵ شهریور بوسیله ۱۱۵۰ دستگاه اتوبوس، انتقال زائرین از پایانه برکت به سایر نقاط کشور انجام گرفت در حال حاضر، ۷۵۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰۰ دستگاه ون وزارت کشور آماده انتقال زائرین هستند و در محل پایانه برکت دپو شده اند زائرین عزیز نگاران […]

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام :
تا ساعت ۱۲ شب ۲۵ شهریور بوسیله ۱۱۵۰ دستگاه اتوبوس، انتقال زائرین از پایانه برکت به سایر نقاط کشور انجام گرفت

در حال حاضر، ۷۵۰ دستگاه اتوبوس و ۱۰۰ دستگاه ون وزارت کشور آماده انتقال زائرین هستند و در محل پایانه برکت دپو شده اند

زائرین عزیز نگاران وسیله نقلیه نباشند، کمبود وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب نداریم

جمعه و فردا شنبه بیشترین پیک بازگشت زائرین به کشور را خواهیم داشت

تا ساعت ۱۷ عصر جمعه ۱۲۰ هزار نفر وارد کشور شدند، حدود ۱۰ هزار نفراز کشور خارج و حدود ۵۰ هزار نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی به نقاط مختلف کشور منتقل شدند.