تامین اجتماعی ایلام رتبه اول کمیت و کیفیت خدمات در کشور را کسب کرد

‍ ‍ تامین اجتماعی ایلام رتبه اول کمیت و کیفیت خدمات در کشور را کسب کرد ▪اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام موفق شد رتبه نخست کشوری در ارزیابی و ارزشیابی سال ۹۶ را در بین ادارات کل تامین اجتماعی کشور کسب نماید. برای اولین بار است که تامین اجتماعی استان ایلام توانسته این عنوان […]

‍ ‍ تامین اجتماعی ایلام رتبه اول کمیت و کیفیت خدمات در کشور را کسب کرد

▪اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام موفق شد رتبه نخست کشوری در ارزیابی و ارزشیابی سال ۹۶ را در بین ادارات کل تامین اجتماعی کشور کسب نماید.

برای اولین بار است که تامین اجتماعی استان ایلام توانسته این عنوان را در سطح کشور کسب نماید.

▪سهیلا ملکشاهی اولین مدیرکل زن تامین اجتماعی استان ایلام است که با کسب این رتبه ی ممتاز توانست اثبات نماید که بانوان ایلامی در عرصه های مدیریت استانی و کشوری می توانند بهترین عملکرد را از خود نشان داده و حتی بالاتر از اقایان رتبه های ممتاز کشوری را از آن خود نمایند.

▪بدون شک احراز این مقام توسط یک مدیر زن ایلامی تاثیر بسیار زیادی در تقویت روحیه ی خودباوری میان زنان شریف و عزت آفرین استان ایلام و حتی کشور خواهد داشت.

▪ایلامیان کسب این عنوان مهم را به مدیرکل و کارکنان تامین اجتماعی استان ایلام تبریک عرض می نماید.