تامین آب پایدار برای روزانه ۳۰۰ هزار نفر در مرز مهران

وزیر نیروگفت: آب مورد نیاز زائران در مرز به دو صورت لوله کشی و بطری‌های آب معدنی تامین شده است. محرابیان تاکید کرد: آب معدنی نیز به میزان ده‌ها میلیون بطری در مهران و برای رفاه زائران در نظر گرفته شده است. وزیر نیرو با اشاره به ایجاد زیرساخت‌ها برای تامین آب شرب، انتقال پساب […]

وزیر نیروگفت: آب مورد نیاز زائران در مرز به دو صورت لوله کشی و بطری‌های آب معدنی تامین شده است.

محرابیان تاکید کرد: آب معدنی نیز به میزان ده‌ها میلیون بطری در مهران و برای رفاه زائران در نظر گرفته شده است.

وزیر نیرو با اشاره به ایجاد زیرساخت‌ها برای تامین آب شرب، انتقال پساب و تامین برق پایانه مرزی مهران گفت: علاوه بر تامین ۳ برابری برق در پایانه، ژنراتور‌هایی نیز برای موارد اضطراری در این منطقه در نظر گرفته شده است.