بیمه ۱۰ هزار بانوی خانه دار روستایی و عشایر

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان ایلام گفت: از ۸۸ هزار بانوی خانه دار عشایر و روستایی استان ده هزار نفر بیمه شده اند. سرو اندام اظهار داشت: تمام بانوان هجده تا پنجاه سال ساکن روستا‌ها یا شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر می‌توانند با مراجعه به تعاونی‌های روستایی و عشایری خود را بیمه […]

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان ایلام گفت: از ۸۸ هزار بانوی خانه دار عشایر و روستایی استان ده هزار نفر بیمه شده اند.

سرو اندام اظهار داشت: تمام بانوان هجده تا پنجاه سال ساکن روستا‌ها یا شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر می‌توانند با مراجعه به تعاونی‌های روستایی و عشایری خود را بیمه کنند و از خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت استفاده کنند.

وی اضافه کرد: حق بیمه بانوان خانه دار روستایی و عشایر بصورت اختیاری بین ۶۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال است.
بهره مندی زنان خانه دار از بیمه اجتماعی، مطالبه‌ای که بانوان روستایی و عشایر استان در انتظار اجرای کامل آن هستند.
بانوان تلاشگر روستایی با بیمه کردن خود سالمندی توام با امنیت برای خود رقم خواهند زد.