بیمارستان شهدای زاگرس ایلام بزودی از هیئت مدیره ای خارج و بصورت ملکی اداره خواهد شد

دکتر «حسن خانلو» قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی کشور صبح امروز (دوشنبه ۲۳ اسفندماه) در آیین تکریم و معارفه مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با بیان اینکه با نظر و تأکید رئیس سازمان تأمین اجتماعی، همه بیمارستان های تأمین اجتماعی در سطح کشور بجز بیمارستان میلاد تهران، از هیئت مدیره ای خارج و بصورت […]

دکتر «حسن خانلو» قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی کشور صبح امروز (دوشنبه ۲۳ اسفندماه) در آیین تکریم و معارفه مدیران درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با بیان اینکه با نظر و تأکید رئیس سازمان تأمین اجتماعی، همه بیمارستان های تأمین اجتماعی در سطح کشور بجز بیمارستان میلاد تهران، از هیئت مدیره ای خارج و بصورت ملکی اداره خواهند شد، گفت: بیمارستان شهدای زاگرس ایلام نیز بزودی از هیئت مدیره ای خارج و بصورت ملکی اداره خواهد شد.