به یاد شهدای گرانقدر، هر ایرانی یک درخت

این شعار جمعی از طبیعت دوستان در منطقه سراب ایوان بود تا در پویش ایران سرسبز و به یاد شهدای گرانقدر نهال بکارند.  امروزه حفظ و نگهداری منابع طبیعی یک وظیفه‌ی همگانی است و ثروت آن جامعه محسوب می‌شود. احمدی مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایوان با اشاره به استقبال خوب مردم در […]

این شعار جمعی از طبیعت دوستان در منطقه سراب ایوان بود تا در پویش ایران سرسبز و به یاد شهدای گرانقدر نهال بکارند.

 امروزه حفظ و نگهداری منابع طبیعی یک وظیفه‌ی همگانی است و ثروت آن جامعه محسوب می‌شود.
احمدی مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایوان با اشاره به استقبال خوب مردم در این پویش گفت: امروز با کمک مردم طبیعت دوست و سازمان‌های مردم نهاد شهرستان ایوان بالغ بر صد‌ها اصله نهال در اراضی ملی این شهرستان کاشته شد.
در این برنامه سراسری به یاد هر شهید هزار نهال در عرصه‌های منابع طبیعی کاشت شده است.