به متقاضیان کشت جایگزین در ایلام بذر رایگان داده میشود

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: بذر گیاهان علوفه‌ای جهت جایگزین کشت برنج در مناطق مختلف استان به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. حشمت زرین جوب گفت: با توجه به جلسات مختلف صورت گرفته مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در استان اقداماتی در این زمینه انجام گرفت. 🔹وی افزود: در […]

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: بذر گیاهان علوفه‌ای جهت جایگزین کشت برنج در مناطق مختلف استان به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

حشمت زرین جوب گفت: با توجه به جلسات مختلف صورت گرفته مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در استان اقداماتی در این زمینه انجام گرفت.

🔹وی افزود: در ضمن بسته‌های تشویقی و حمایتی برای افرادی که از کشت برنج خودداری و اقدام به کشت محصولات کم آبی می‌کنند در نظر گرفته شده است.

🔹وی بیان داشت: بذر گیاهان علوفه‌ای جهت جایگزین کشت برنج در مناطق مختلف استان به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

🔹زرین جوب در پایان گفت: کشاورزان جهت ثبت نام استفاده از این امتیاز به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خود مراجعه کنند.