به قلم کاربران / مخاطب پتروشیمی ایلام

با سلام قریب به دو سال هست موضوع تبدیل وضعیت خانواده های ایثارگران موجبات دلگرمی قشر وسیعی از زحمت کشان نیروهای کارگری و شرکتی در سایر دستگاه ها و نهادها شده به نحوی که با تمام چالش های زندگی،حقوق گرانی و…..امیدوار به این موضوع با سختی های کاری و شغلی کنار آمده. شرکت پتروشیمی ایلام […]

با سلام

قریب به دو سال هست موضوع تبدیل وضعیت خانواده های ایثارگران موجبات دلگرمی قشر وسیعی از زحمت کشان نیروهای کارگری و شرکتی در سایر دستگاه ها و نهادها شده به نحوی که با تمام چالش های زندگی،حقوق گرانی و…..امیدوار به این موضوع با سختی های کاری و شغلی کنار آمده.
شرکت پتروشیمی ایلام بزرگترین قطب صنعتی و از برجسته ترین و پردرآمد ترین دستگاه ها روی استخوان ها و دوش فرزندانی که روزگاری پدرانشان در جبهه ها بار به دوش کشیده و با خون خود امنیت و آسایش را زمینه ی ایجاد همچنین فرصت هایی برای صنعت و درآمد زایی برای جامعه مهیا کرده اند، ساخته شده و گردش چرخ این کارخانه هم هنوز با همت فرزندان ایثارگر می چرخد.
اسفند ماه ۱۴۰۰ بخشنامه ای از جانب آقای علی عسکری مدیر عامل محترم شرکت هلدینگ خلیج فارس به شرکت های تابعه ارسال شد و تمام نیروهای شرکتی را که به صورت مستمر و در طی دو پیمان متوالی شاغل بوده اند را مشمول قانون تبدیل وضعیت عنوان و ابلاغ کردن که متاسفانه کمیته ی تشکیل شده در خود شرکت پتروشیمی ایلام با جلسات مکرر برنامه ای را تدوین و شمولیت نفرات را از مستمر بودن کاملا منحرف و به سمتی برده که هیچ منطق قانونی پشتوانه اش نیست و کاملا سلیقه ای چیدمان دستورالعملی را تدارک و پیشنهاد داده به شرکت هلدینگ برای ابلاغ به خودش و بهانه ای که دارند تنها این است که ما خصوصی هستیم و تابع قانون خودمان!!!
از متولیان امر درخواست داریم به موضوع ورود و مانع از اجرای سلیقه ای قانون صریح و بی حق کردن ایثارگران مجموعه شوند