به قلم کاربران بدون دخل و تصرف / حق پاسخگویی برای پتروشیمی ایلام محفوظ است

مسئولین و مردم غیور ایلام احتراما سندی که ضمیمه این دادخواهی است نامه یا ذلت نامه ایست که مدیریت پتروشیمی ایلام بی شرمانه تنظیم کرده و پاداش و مزایای کارکنان را گروگان گرفته تا صدها نفر از کارکنان شریف این شرکت را که از بهترین فرزندان استان هستند و حسب وظیفه شرعی و وجدانی خویش […]

مسئولین و مردم غیور ایلام

احتراما سندی که ضمیمه این دادخواهی است نامه یا ذلت نامه ایست که مدیریت پتروشیمی ایلام بی شرمانه تنظیم کرده و پاداش و مزایای کارکنان را گروگان گرفته تا صدها نفر از کارکنان شریف این شرکت را که از بهترین فرزندان استان هستند و حسب وظیفه شرعی و وجدانی خویش و با لبیک به رهنمودهای رهبر انقلاب علیرغم مطالبات و مشکلات متعدد صنفی و معیشتی خود، مصالح مملکت و نظام را در اولویت قرار داده درخواست تحقیق وتفحص و ورود به مسائل مبهم پتروشیمی که با فاصله بزرگترین صنعت استان محروم ایلام است را مطالبه نمودند، به زعم خود به غلط کردن انداخته و تحقیر کند و از طرفی مطالبه گری و فسادستیزی را در سیستم خاموش سازد!
اما ما کارکنان پتروشیمی ایلام و تلاشگران عرصه صنعت در عین شگفت زدگی از این همه آشفتگی و عصبانیت مدیران پتروشیمی در مواجهه با مطالبه ساده و بحق تحقیق و تفحص، هرگز تن به این ذلت نخواهیم داد و بر راه راستین خویش در حفظ آبرو و ارزش های مقدس انقلاب اسلامی استوار خواهیم ماند و صراحتا مسئولیت این اهانت و بی حرمتی و ترکتازی که حقیقتا دهن کجی به کل استان است را متوجه انفعال و کوتاهی مسئولین استان و نهادهای نظارتی می‌دانیم و ایشان را دعوت به حرکت در مسیر روشن ولی امر مسلمین و عدم تسامح و تساهل در مقابله با هرگونه ظلم و بی عدالتی و فساد می نماییم.

وماتوفیقی الابالله علیه توکلت والیه انیب

جمعی از کارکنان پتروشیمی ایلام