بهبود کیفیت نان، انتظاری که برآورده نشد

به رغم افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان و وعده وعید‌ها برای حل مشکل کیفیت پخت نان، اما این مشکل همچنان پابر جاست. دهم آبان ماه بود که نشست کارگروه آرد و نان به منظور ساماندهی و افزایش قیمت نان برگزار شد . پژوهان رییس اتحادیه نانوایی‌های استان ایلام در این نشست علت بی کیفیت بودن […]

به رغم افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان و وعده وعید‌ها برای حل مشکل کیفیت پخت نان، اما این مشکل همچنان پابر جاست.

دهم آبان ماه بود که نشست کارگروه آرد و نان به منظور ساماندهی و افزایش قیمت نان برگزار شد .
پژوهان رییس اتحادیه نانوایی‌های استان ایلام در این نشست علت بی کیفیت بودن نان را پایین بودن قیمت نان عنوان کرد، در حالی که رستم زاد معاون اقتصادی استاندار افزایش قیمت را مشروط بر استاندارد بودن و رعایت تمام دستورالعمل‌ها که باید رعایت کنند باید باشد.
با اینکه هجدهم آبان قیمت نان از ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما کفیت نان هیچ تغییری نکرده و وزن چانه‌ها هم در برخی از نانوایی‌ها پایین است .
این در حالی است که پژوهان رییس اتحادیه نانوایی‌های استان ایلام با اینکه بیش از یک ماه از افزیش قیمت میگذرد، اما از برخورد با متخلفان ابراز بی خبری میکند .
لطفی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ابلام گفت: از ابتدای افزایش قیمت نان تاکنون تعداد ۳۳۱ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که مبلغ جراییم آن ۳۷۹ میلیون تومان است .
گفتنی است در نشست کارگروه آرد و نان مقرر شد که در دوماه تمام نانوایی‌های استان ساماندهی شوند که از این وعده ۲۰ روز باقی مانده، ولی هنوز خبری از ساماندهی نانوایی‌ها نیست.